Általános Szerződési Feltételek - webáruház

Jelen dokumentum tartalmazza a szolgáltató(k)  (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal(ak),(mely a https://ertekesits.hu/infotermek  oldalon található meg) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérem, ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.
Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltató(k) adatai:

Vittinger László EV.
Nyilvántartási szám: 50878088
Adószám: 67869257-2-33
Székhely: 2440 Százhalombatta, Tóth László u. 6.

Kapcsolattartási adatok:

Vittinger László
e-mail: vittinger@ertekesits.hu  
telefon: +36 70 427 6900
 

Tárhely-szolgáltató adatai:
Tárhely szolgáltató: Abaco.hu Kft.
Székhely: 2083 Solymár, Méhes utca 4.
Email: hosting@abaco.hu
Telefon: +36 20 62 101 62

1. Általános rendelkezések:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2016. október 01. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldal felületén.

A https://ertekesits.hu/infotermek és  oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

2. Adatkezelési szabályok:
Adatkezelési tájékoztatónk letölthető az alábbi linkről.
Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-106747/2016.
Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik.

3. A megvásárolható szolgáltatások köre:

  • A szolgáltató(k) által feltöltött online anyagok: videók, tanulmányok, e-bookok.
  • Könyv és sales napló.  

Ezek a szolgáltatások, termékek online vásárolhatók meg.

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az a szerződés (szóbeli megállapodás vagy emailben történő rendelés) megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt emailben elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a vittnger@ertekesits.hu emailcímre.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Ön elállási/felmondási jogát az elállásra/felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata Szolgáltatóhoz való megküldése útján gyakorolhatja. Nyilatkozatát Szolgáltató 1. pontban megjelölt postai vagy elektronikus levelezési címére is megküldheti.

Amennyiben Ön él elállási/felmondási jogával, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti Önnek a megfizetett díjat az Ön által használt fizetési móddal megegyező módon.

2 féle fizetési  mód közül választhat:

  • előre utalás
  • bankkártyás fizetés 

2 féle szállítási mód közül választhat:

  • Személyesen Budapesten, egyeztetett helyszínen (0 Ft szállítási költség) Könyv és sales napló esetén, kizárólag telefonos egyeztetés után választható.
  • e-termék - nem értelmezhető szállítás, ezt az e-book, tanulmány, vagy videó rendelése esetén kell kiválasztani. ebben az esetben a termék elérését a számlakísérő levélben küldjük. 
  • Házhoz szállítva, Magyar Posta, ajánlott küldemény (0 Ft szállítási költség) Könyv és sales napló esetén

Elállási/felmondási jog  könyv vagy napló rendelés esetén

Ön a rendelés után 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a könyv vagy  napló rendeléstől. ezt a vittinger@ertekesits.hu emailcímne lehet jelezni. Kizárólag olyan könyvet vagy naplót vásárolunk vissza, amit nem használtak, semmilyen használati nyom nem látszik rajta. A vételárat visszautaljuk a Vevő által megadott bankszámlára. 

4. A rendelés menete:

Könyv, napló, videó, e-book, tanulmány esetében Ön a https://ertekesits.hu/infotermek oldalon található  "Kosárba rak" gombra történő kattintással majd a kosárban a rendelés folyatása gombra kattintva és a megjelenő űrlapot kitöltve tudja a termékeinket, szolgáltatásainkat megvásárolni. 

5. Fizetési módok:

Banki utalással történő fizetés esetén: Amennyiben ezt a fizetési módot választja, úgy a megrendelés elküldése után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. 

A kedvezményezett: Vittinger László EV.

Számlaszám: 14100048-26877349-01000007 (Sberbank Zrt.)

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel azt az információt, amit a visszaigazoló emailben kérünk Öntől. A számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez automatikus). Átutalásos fizetési mód esetén és rendezvényre való jelentkezés esetén csak akkor tud a rendezvényen részt venni, amennyiben átutalása a rendezvény megkezdése előtt beérkezik hozzánk (tehát amennyiben az összeget számlánkon jóváírják.)

Amennyiben Ön a vásárlásnál a „Megrendelem” / „Jelentkezem” / „Megvásárolom” / „Kérem” gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára.

Rendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) pontjában foglalt határidő lejárta előtt kezdje meg.

Megrendelésének megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld Önnek megrendeléséről, elektronikus formában, a rendeléskor Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ez a visszaigazolás 72 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses kötelezettségei alól.

A  szolgáltatásokra 27% ÁFA, a könyvreés e-bookra (ISBN szám esetén) 5% ÁFA rakódik. Ettől eltérő ÁFA tartalmat minden esetben feltüntetjük az adott termék leírásánál és rendelési lehetőségénél.

6. A megrendelések feldolgozása, teljesítése:

A visszaigazolásban leírt és megállapodott módon teljesítjük a rendelését.

7. Panaszkezelés:
Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat felénk: +36704276900

Panaszait, észrevételeit a vittinger@ertekesits.hu email címen jelezheti felénk.
 

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek  

Az Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva lehet letölteni.